Welkom bij Anions - voor schonere lucht en een gezondere leefomgeving.

Meer over de wetenschap achter ionisatie ontdekken? Dat vindt u op onze pagina met Uitleg.

 

Er gaan inmiddels ook stemmen op om meer aan ventilatie te doen in de bestrijding van Covid-19 en zelfs CO2 meters te verplichten, net als in België het geval is. Zie o.a. dit artikel op RTL: Ventilatie-experts raken ongeduldig: 'Overheid moet CO2-meters verplichten'

Waar dan nog steeds aan voorbij gegaan wordt, is het effect wat ionisatie heeft op de luchtkwaliteit en het voorkomen van verspreiding van virussen. Omdat net als met licht, straling, magnetisme etc. ook de concentratie van negatieve ionen afneemt met het kwadraat van de afstand, maakt dat onze Air-O een zeer effectieve oplossing.

 

Virussen zijn net inbrekers, je moet ze staande houden bij de voordeur!

Dit is de sleutel in de hele situatie met covid-19 en meer virussen. U doet toch ook mee met het bestrijden ervan en bovenal een gezonder leefklimaat?


Maar wat zijn nu eigenlijk die ionen waar jullie het over hebben?
Het zijn de moleculen, die minstens een elektron hebben verloren of erbij hebben gekregen. Ze zijn dan met een elektron erbij, negatief geladen en met een elektron minder, positief geladen. Als ze negatief of positief geladen zijn, betekent dat ze daarmee gepolariseerd zijn. Op het moment dat zo'n molecuul geladen is, trekt het andere moleculen aan. Die klonteren vervolgens samen en al snel worden ze te zwaar om in de lucht te blijven zweven en wint de zwaartekracht.

Negatief, het nieuwe positief!
De meeste mensen hebben als kind wel eens met magneetjes gespeeld. Misschien met losse magneetjes, misschien met speelgoed(treintjes) voorzien van magneetjes. Dat gaat over aantrekken en afstoten. Dat werkt met de zogenaamde noord- en zuidpolen van de magneetjes. Gelijken stoten af en verschillen trekken elkaar aan. Zo werken ionen in de basis ook. 

In vergelijk met magneten is het met ionen dus eenzelfde soort mechanisme: twee positief geladen ionen stoten elkaar af, twee verschillend geladen ionen trekken elkaar aan. Niet echt heel verschillend van hoe magneten werken. Vooral de negatieve ionen hebben een positief effect. Dat "negatief" in deze het nieuwe positief is, klinkt misschien krom, het is wel zo.


Belangrijker: het effect.
De korte versie: wat doet het nu eigelijk? Wat betekent het?

Meer details na de tabellen hieronder, die een beeld geven van het effect.

Ervaring.

Mensen die onze draagbare ionisator gebruiken, hebben ervaren dat ze al heel snel de effecten merken. Dat gaat van vrijer ademhalen en meer energie hebben dan voorheen en geen allergie klachten meer hebben.


Waarnemingen

Wetenschappers uit de biologie hebben kunnen aantonen dat negatieve zuurstofionen uit onze ademhalingslucht van essentieel belang zijn voor de stofwisseling. Met behulp van zuurstof verbrandt het lichaam voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten en eiwitten tot kooldioxide en water. Het inademen van geïoniseerde lucht bevordert de concentratie zuurstof in het bloed, waardoor de afzonderlijke organen beter functioneren en de celstofwisseling verbeterd. Let wel, men heeft geobserveerd dat zuurstof alleen biologisch actief is, wanneer zij negatief geladen is.

De tabel hiernaast zijn de correlaties van ionen in de buitenlucht en de effecten.

N.B.: onze draagbare ionisator levert -gemeten- meer dan 200.000 ionen per cm3, op 25cm afstand.

Concentratie anionen Waarnemingen
< 50 /cm3 Kans op fysiologische verstoringen.
1.000 - 2.000 / cm3 Minimaal benodigd voor een gezonde omgeving.
5.000 - 50.000 / cm3 Verbetering lichaamseigen afweer en weerstand.
50.000 - 100.000 / cm3 Doden bacteriƫn en verminderen infectiehaarden.
100.000 - 500.000 /cm3 Bevorderen het genezingsproces van het lichaam.

Concentratie anionen per omgeving

In de vrije natuur bevinden zich afhankelijk van de plaats, tijdstip en weersomstandigheden in een enkele cm3 0 tot 50.000 positieve en negatieve zuurstofionen. Omdat de verhouding tussen positieve en negatieve ionen 1: 1,4 is, is er dus een overschot aan negatieve zuurstof ionen.

Hiernaast staat een overzicht van het aantal negatieve ionen per cm3 in de verschillende omgevingen. Helaas hebben wij niet allemaal het genoegen om naast een waterval te wonen, of midden in het bos.

Ionisatie in een ruimte, door een vast opgesteld toestel en ook onze draagbare ionisator, kan veel verschil uitmaken. Ervaar het zelf.

Omgeving Concentratie anionen
Waterval, bos 50.000 / cm3
Bergen, zee 5.000 / cm3
Stadsrand, weide, veld 700 - 1.500 / cm3
Park in de stad 400 - 600 /cm3
Troittoir 100 - 200 / cm3
Woning in de binnenstad 40 - 50 / cm3
Gesloten kantoor met airco 0 - 25 / cm3

De korte versie is eigenlijk: voldoende negatieve ionen is goed voor u!


Het "vaccin": de zelfreinigende werking van moeder aarde.
De aarde heeft aantoonbaar zelf mechanismen die een reinigend effect hebben, waaronder de bliksem als een van de sterkste krachten. Dat maakt alles aan bacteriën en virussen in de lucht onschadelijk. Het is niet alleen de bliksem die dat doet, er zijn meer reinigende effecten in de natuur te vinden, met zowel positieve als negatieve ionen. Dat heeft u al kunnen opmaken uit de tabellen hierboven. Het is niet voor niets dat in het verleden de mensen met bijvoorbeeld TBC naar zee of naar de bergen gestuurd werden, om te genezen. De heilzame werking van negatieve ionen werd toen al proefondervindelijk vastgesteld.


Nog even "technisch".
In de berglucht en zeelucht worden relatief veel negatieve ionen aangetroffen. Dat is positief. Na een onweersbui ontstaan door Uv-straling, bliksem en fijne waterdruppeltjes die met de luchtmoleculen reageren, grote hoeveelheden ionen.


Ionen streven altijd naar een neutrale stand. Sommige worden direct na het ontstaan geneutraliseerd en andere bestaan langer al naar gelang de omstandigheden. De ionen hechten zich aan onder andere aerosolen, met vaste of vloeibare stoffen in gassen, alsook aan onder andere stofdeeltjes te binden. Door de samen-klustering worden die zwaarder en slaan daardoor neer op de grond of andere voorwerpen. Ionen hechten zich ook aan bacteriën en ziektekiemen en maken deze door elektrische oplading onschadelijk.


Dit is ook waarom een draagbare ionisator heel effectief is: een hoge dichtheid aan negatieve ionen, zo dicht mogelijk bij uzelf.


Binnen opsluiten.

De high-tech gebouwen en woningen van vandaag de dag, hebben voor- en nadelen. De nadelen bevinden zich doorgaans op het vlak van de algehele gezondheid en welbevinden. Door onszelf binnen op te sluiten, is er niet zelden een leefklimaat geschapen, wat niet per definitie bevordelijk is voor onze persoonlijke gezondheid. De benodigde concentraties van negatieve ionen ontbreken en maken het daarom niet bevorderlijk. Dat wordt duidelijk uit de tabellen hierboven.

Met ventilatoren en airco's wordt er geprobeerd nog wat aan te doen, het is in ervaring niet hetzelfde. Eigenlijk is het meestal het verplaatsen van verziekte lucht. Zeker waarbij het gaat om systemen met "warmte-terugwinning". Dan wordt er gerecirculeerde lucht aangeboden. Een feest voor verspreiding van virussen.

Het zogenaamde "sick building syndrome" is een reëel gevaar in vele, vooral oudere gebouwen. Zelfs pogingen tot de imitatie van de frisse buitenlucht van bossen, zee en bergen falen aan alle kanten.

Gebrek compenseren.

Eigenlijk is het heel simpel: het gebrek aan de behoefte aan negatieve ionen trachten wij op allerlei manieren te compenseren, vaak door vitamines en medicijnen. Dat in plaats van naar buiten gaan en in gezondere lucht te vertoeven, of andere maatregelen nemen, om een gezonder leefklimaat te realiseren. Alleen is dat niet voor iedereen binnen bereik, binnen een verstedelijkte omgeving. 

Met onze ionisatie wel.

Draagbaar en vast opgesteld.
In een ideale situatie, zijn er in alle gebouwen vele maatregelen aangaande de luchtreiniging genomen. En met name door luchtreiniging met ionisatie, UV en zelfs HEPA-filters toe te passen. Er is begin 2020 al opgeroepen tot een "deltaplan ventilatie", wat nauwelijks opvolging heeft gekregen. Er zijn oplossingen: met een van onze ionisatie-producten zorgt u ervoor een zo sterk mogelijk veld aan negatieve ionen te verspreiden, wat de kans op virale overbelasting van uw immuunsysteem verregaand verkleint.


Virussen zijn net inbrekers, je moet ze staande houden bij de voordeur!

Een mooie uitleg door arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma over verschillende virussen, vindt u hier. Het gaat bij zogenaamde "ariborne" virussen om uw ademhalingswegen en de activering van de trilhaartjes. Dit zijn de kleine haartjes in de neus, het achterste deel van de mondholte en in de luchtpijp, die ons voor infecties moeten behoeden. Elk haartje groeit vanuit een enkele actieve cel. Luchtverontreiniging en een tekort aan negatieve ionen zorgen ervoor dat de trilhaartjes niet meer bewegen en dus feitelijk nutteloos worden. Komt echter lucht met negatieve ionen in de ademhalingswegen, dan richten de trilhaartjes zich direct op en bewegen heen en weer, zoals vangarmen. Ze grijpen de stofdeeltjes uit de lucht die worden ingeademd en houden deze vast. Door speeksel en uittredende vochtige lucht worden de verontreinigingen naar buiten afgevoerd.

Longen, slijmoplossing en reiniging
Het positieve effect van negatieve ionen op de longfunctie is onomstotelijk bewezen. Dit omdat het voor negatieve zuurstofionen eenvoudig is, om de longblaasjes, de alveoli, te bereiken. In de volgende stap prikkelt de negatieve lading van de zuurstofionen de reinigingskracht van de longen. Daardoor lost slijm op en de verontreinigingen worden na opname door vrije macrofagen uit de longblaasjes (alveoli) op het trilhaarepitheel gebracht en via de bovenste ademhalingswegen in de slokdarm geëlimineerd of opgehoest.