Wetenschap en praktijk

Wetenschappelijke onderzoeken

Verderop op deze pagina staan de verwijzingen/links naar een aantal onderzoeken.

  Over de voordelen en werking van ionisatie is de uitleg van Ton Rademaker (ionisatie-specialist) de moeite waard om te beluisteren.

  Gebruik van een ionisator is een goed idee. En de Air-O kunt u gewoon meenemen, deze is draagbaar als een ketting.

  Hoe zit dat nu met aerosolen?

  Zonder ionisatie:

  Aerosolen zijn eigenlijk een beetje te vergelijken met mist. Want net als bij mist, blijven die minuscule druppeltjes vanuit uw eigen uitademing en door praten, in de lucht zweven. Dat ziet u op het plaatje links.

  En zeker waar het slecht geventileerde ruimten betreft, kunnen de aerosolen zelfs vele meters ver zweven. Uit wetenschappelijke onderzoeken zijn afstanden van 8 tot 12 meter gevonden. 

  verspreiding aerosolen zonder anions ionisator

  Onderzoeken

  Wat is er zoal onderzocht?

  De zoekresultaten op Internet laten zien dat er al vrij veel is onderzocht. De vele wetenschappelijke rapporten doorspitten is doorgaans taaie kost.

  Daarom hebben wij een paar van de conclusies uit onderzoeken vertaald en waar nodig van wat extra informatie voorzien. Dat maakt het wat toegankelijker. Uiteraard kunt u ook het volledige rapport lezen, de links naar de onderzoeken staan er ook bij.

  Uit de conclusies wordt het al duidelijk: ionisatie werkt. Ionisatie vermindert de overdracht van virussen, tot het onschadelijk maken aan toe.


  Soorten virussen en hun gedragingen

  Niet ieder virus is hetzelfde. "Arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma woonde jarenlang in Oost. Als gastdocent gaf hij college op het Tropeninstituut in Oost. Hij woont nu in Ierland, maar komt nog graag en regelmatig in Oost. Hij wijdde zijn leven aan het onderzoek naar de ecologie en verspreiding van virussen en andere ziekteverwekkers."

  ‘Virussen zijn net inbrekers. Je moet ze staande houden bij de voordeur’

  Interessante materie, omdat in begrijpelijke taal een overzicht gegeven wordt.


  MET ionisatie:

  Op het plaatje hiernaast, kunt u het principe van de werking zien met ionisatie.

  Het mechanisme van de ionisator is in de basis vrij simpel: Uit wetenschappelijke bronnen blijkt dat de ionen zich hechten aan aerosolen en ziekteverwekkers in de lucht, zoals virussen.

  Een uitgebreide testopstelling in Spanje liet ook zien dat ionisatie een chemische reactie op het celmembraanoppervlak van het virus veroorzaakt, waardoor deze onschadelijk gemaakt wordt.

  Dat betekent dat hiermee die virussen gedeactiveerd worden, zodat ze zich niet meer kunnen verspreiden of infectie kunnen veroorzaken. 

   

   

  verspreiding aerosolen met anions ionisator

  Het chemisch en natuurkundig proces

  Ionisatie zorgt ervoor dat er een sterk proces van:

  • verbinden,
  • samenklonteren,
  • neerslaan

  optreedt van de rondzwevende deeltjes in de lucht, zoals ook aerosolen en kleine druppeltjes.

  Ander gezegd: een ion verbindt zich met een rondzwevend deeltje, waardoor deze geladen wordt. Dat trekt weer andere deeltjes aan, waardoor samenklonteren optreedt. Al gauw zijn de samengeklonterde deeltjes te zwaar om in de lucht te blijven zweven en zullen dan neerslaan.

  Het mooie hiervan is, dat zowel de lucht die u inademt, als ook de lucht die u uitademt, door die wolk van negatieve ionen heen gaat. Daarmee werkt het twee kanten.

  Bij elektronische apparatuur kan na lange tijd wel eens een donkere/zwarte aanslag gevonden worden. Dit is een vergelijkbaar proces, wat zich alleen heel langzaam voltrekt.


  Voorbeelden van onderzoeken


  Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality

  Handen wassen en sociale afstand bewaren zijn de belangrijkste maatregelen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden aanbevolen om het oplopen van COVID-19 te voorkomen. Helaas voorkomen deze geen infectie door inademing van kleine druppeltjes, die worden uitgeademd door een geïnfecteerde persoon en die een afstand van meters of tientallen meters in de lucht kunnen afleggen en hun virale inhoud kan overdragen. De wetenschap verklaart de mechanismen van dergelijk transport en er zijn aanwijzingen dat dit een belangrijke infectieroute is in binnenomgevingen. Desondanks houdt geen enkele land of autoriteit rekening met de verspreiding van COVID-19 via de lucht in hun regelgeving, om de overdracht van infecties binnenshuis te voorkomen. Het is daarom uiterst belangrijk dat de nationale autoriteiten erkennen dat het virus zich door de lucht verspreidt en aanbevelen dat er adequate maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus te voorkomen, met name het verwijderen van de met virus beladen druppeltjes uit binnenlucht door ventilatie.

  Bron: sciencedirect.com/

  Onderzoek met cavia's

  Context: Bij onderstaand onderzoek was de eis dat er gemeten kon worden hoeveel virusdeeltjes er "gepakt" werden. Vandaar dat er een gemodificeerd ionisatie-apparaat gebruikt werd, zodat dit mogelijk werd.

  Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission

  [vertaald vanuit het Engels] Door het gebruik van een gemodificeerd ionisatieapparaat beschrijven we effectieve preventie van via de lucht overgedragen influenza A (stam Panama 99) virusinfectie tussen dieren en inactivering van virus (> 97%). Actieve ionisatie voorkwam 100% (4/4) van de cavia's van infectie. 

  Bron: Nature, publicatie srep11431 en ook hier te vinden: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4477231/


  Nieuwsbericht op RTE Ierland

  (Vertaling via Translate) Tests uitgevoerd in Spanje hebben de effectiviteit van ionisatietechnologie aangetoond bij het verminderen van een surrogaat voor Covid-19 in binnenomgevingen. De test werd uitgevoerd door Tayra, een gespecialiseerd HVAC-bedrijf gevestigd in Madrid, en ondersteund door het Spaanse Ministerie van Defensie Biologisch Laboratorium. Er is steeds meer onderzoek dat suggereert dat schone, gedesinfecteerde lucht een cruciale rol speelt bij het voorkomen van de verspreiding van SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt.

  Met vertaling via Translate vindt u het complete artikel hier.

  Het originele artikel.

  Onderzoek met kippen

  Context: Bij onderstaand onderzoek vond de ionisatie plaats boven de twee kooien, die afgedekt waren met draadgaas. De ionisatie vormde dus een buffer tussen de ene en de andere kooi.

  Opmerking: Dat draadgaas is een goede geleider of afleider in dit geval, zodat de groep niet-ingeënte kippen die tussen de met virus ingeënte kippen liepen, er veel minder voordeel van hadden. Het draadgaas zat namelijk tussen de kippen en de ionisator in, met negatieve gevolgen.

  The effect of air ionization on the air-borne transmission of experimental Newcastle disease virus infections in chickens.

  [vertaald vanuit het Engels] Het effect van kunstmatige luchtionisatie op de overdracht via de lucht van infectie met het Newcastle Disease Virus (NDV) bij kippen werd bestudeerd in een geïsoleerd systeem bestaande uit twee naast elkaar liggende kooien met stevige wanden en een dak van draadgaas. Gedurende een observatieperiode van 3 weken heeft meer dan 90% van de niet-ingeënte indicatorkippen, gehuisvest in een van de kooien, het virus gecontracteerd dat door de ND-gevaccineerde, zieke vogels in de naburige kooi in de lucht werd verspreid. Deze transmissie via de lucht van NDV werd volledig voorkomen door de ionenconcentratie in de testruimte te verhogen door een constante negatieve corona-ontlading boven het draadgaasdak. Aan de andere kant werd de verspreiding van de infectie binnen een groep kippen die in één kooi waren gehuisvest niet beïnvloed door luchtionisatie. Deze en andere resultaten suggereren dat kunstmatige luchtionisatie dieren kan beschermen tegen bepaalde via de lucht overgedragen infecties door de vorming van microbiële aerosol te verstoren en / of door hun verval te vergemakkelijken.

  Bron:  Cambridge.org

  RIVM

  Ook het RIVM heeft in 2010 een publicatie aan ionisatie gewijd, deze is alleen nog te vinden in de bibliotheek van het RIVM, niet meer "live" op de website. Het is wel een oudere publicatie, met referenties naar nog oudere onderzoeken (tot 45 jaar terug).

  Merk op dat de techniek sinds 2010 wel vooruit is gegaan. Daar hoort wat uitleg bij:

  • De stelligheid van de laatste conclusie van het RIVM over ozon is er een zonder nuance. Dat is jammer. Want:
  • Of er ozon er door een ionisator geproduceerd wordt en hoeveel, is vooral afhankelijk van de spanning en energie.
   Zoals ook in dit artikel wordt aangegeven:
   "De hoeveelheid elektronen kan voldoende zijn om zuurstofmoleculen (O2) uit elkaar te trekken. De twee losse zuurstofatomen kunnen dan elk met een ander zuurstofmolecuul ozon (O3) vormen. Door de hoogspanning niet al te hoog te maken wordt dit grotendeels voorkomen. Er zijn de laatste jaren verscheidene modellen op de markt gekomen die compleet ozonvrij zijn."

  N.B.: Onze apparatuur werkt op een relatief lage spanning, en produceert daardoor meetbaar geen ozon.

   

  Uit hoofdstuk 5 van het rapport, de conclusies:

  Luchtkwaliteit

  • De effectiviteit van ionisatoren voor vermindering van het aantal stofdeeltjes is afhankelijk van een groot aantal factoren waaronder de concentratie en aard van de deeltjes, de relatieve luchtvochtigheid, grootte en inrichting van de ruimte, de mate van ventilatie, sterkte van de ionisator en gebruik van de ruimte wat betreft het aantal personen en type activiteiten.

  • Een ionisator kan leiden tot afname van het aantal vitale micro-organismen in de binnenlucht, met name bacteriën en schimmels. Enerzijds door afname van het aantal, anderzijds door afname van de eigenschappen van de deeltjes.

  • Een ionisator kan leiden tot afname van het aantal allergenen in de binnenlucht en tot afname van de allergene eigenschappen van deze deeltjes.

  • Ionisatoren zijn niet effectief in verlaging van de concentratie gasvormige bestanddelen in de omgevingslucht. In tegendeel, door chemische reacties kan de concentratie aan vluchtige stoffen vergroot worden.
   [N.B.: Door gebruik veel hogere spanning met ozon-productie]

  • Ionisatoren produceren ozon dat door chemische reacties kan leiden tot de vorming van ultrafijne stofdeeltjes en vluchtige verbindingen.
   [N.B.: Door gebruik veel hogere spanning met ozon-productie]

  Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), "Ionisatoren en gezondheid", 2010.