Dank u voor uw aankoop en vertrouwen in Anions. Wij hopen dat u lang plezier heeft van de AirBreezz!

Wat is de AirBreezz?

De Anions AirBreezz is een tafelmodel luchtreiniger met ionisator en HEPA-filter. Ook heeft deze 3 snelheden en een zwenk-functie.

Door de compacte afmetingen en hoge prestaties, zijn er vele toepassingen denkbaar, bijvoorbeeld:

  • Op een tafel.

  • Op de vensterbank

  • In een hotelkamer.

Thank you for your purchase and your trust in Anions. We hope you will enjoy the AirBreezz for a long time!

What is the AirBreezz

De Anions AirBreezz is a tabletop-style air purifier with ionization and HEPA-filter. It offers 3 speeds and an oscillating-mode.

Because of the small footprint and high capacity, it can be used on various places and applications, for example:

  • On a table.

  • On the windowsill

  • In a hotelroom.

Indrukken om de snelheid te wijzigen. Er zijn 3 snelheden beschikbaar.

Press to change the speed mode. There are 3 speed levels.

Aan/uit knop. Indrukken om de AirBreezz aan of uit te zetten.

Power. Press to turn the AirBreezz on or off.

Zwenken. Indrukken om zwenken aan of uit te zetten. Dit bestrijkt een hoek van 40º.

Oscillating. Press to start/stop oscillate. This covers a 40º angle.

Anion. Indrukken om de ionisatie aan of uit te zetten.

Anion. Press to turn ionization on or off.

Timer. 2 uur/4 uur/8 uur timer-functie.

Timer. 2H/4H/8H timer function.


Step Vervangen filter Filter replacement
1 Draai de “kop” naar het “open” merkteken. Rotate the head to the unlock mark.
2 Trek de “kop” omhoog en ontkoppel de plug. Vervang dan het filter. Pull out the head and joint plug, then replace the filter.
3 Verbind de plug weer. Connect the joint plug.
4 Plaats de “kop” terug en draai die naar het “gesloten” merkteken. Place the head back on the base and rotate it to the lock mark.

Als het filter zichtbaar vuil is, of als er sporen aan de binnenkant van het filter zichtbaar zijn, is het tijd om het filter te vervangen.

If the filter is visibly dirty or if there are traces of pollution visible on the inside of the filter, replacement is due.


Gebruik en onderhoud Use and maintenance
Gebruik geen alcohol of agressieve of chemische reinigingsmiddelen en stel de AirBreezz niet bloat aan regen en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen. Water/vloeistof kan het apparaat beschadigen en valt niet onder de garantie. Do not use alcohol or agressive chemical cleaning agents and don’t expose it to rain or soak it in water or other fluids. Water/fluids can damage the device and voids the warranty.
Reinigen gaat het beste met een zachte, iets vochtige katoenen doek of vezeldoek. Cleaning is best done with a soft, slightly damp cotton cloth or fiber cloth.
Houd het apparaat uit de buurt van vuur en omgevingen met hoge temperaturen. Niet gebruiken op of in de buurt van huishoudelijke apparaten zoals een tv of verwarming. Please keep away from fire, high temperature environment. Do not use on or near household appliances such as a TV or heater.
Dek de AirBreezz niet af als deze in werking is, dit kan het apparaat beschadigen. Do not cover the AirBreezz when it is in operation, as this may damage the device.
Verplaats, draai, of beweeg de AirBreezz niet als deze in werking is, dit kan tot beschadigingen aan de ventilatoren leiden. Do not move, turn or move the AirBreezz when it is in operation, as this may cause damage to the fans.

Specificaties Specifications
Voeding Adapter 230V/12VDC, 1,5A Power Adapter 230V/12VDC, 1,5A
Afmetingen 143mm x 143mm x 431mm Dimensions 143mm x 143mm x 431mm
Bruto gewicht 1,7 kg Gross weight 1,7 kg
Netto gewicht 1,3 kg Nett. weight 1,3 kg
Geluidsniveau 30 – 50 dB(A) Noise level 30 – 50 dB(A)
CADR 150 m3 CADR 150 m3
Oppervlakte 10 --25 m2 Room size 10 – 25 m2
Filtering 3-laags; pre-filter/H13 HEPA/Koolstof Filtration 3-layer; pre-filter/H13 HEPA/carbon
Filtratie 99,7%, PM2.5 Filtrate 99,7%, PM2.5
Ionisatie 8.000.000 anions/cm3 Ionisation 8.000.000 anions/cm3
Bedrijfs- Operating-
-Temperatuur -10 – 45ºC -Temperature -10 – 45ºC
-Luchtvochtigheid 20-80% niet condenserend -Humidity 20 – 80% non condensing

EN55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015