Vragen en antwoorden voor de AirDisc

De veelgestelde vragen, ofwel de "Frequently Asked Questions". Hiermee hopen wij u een antwoord te geven op alle vragen die u mogelijk heeft. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op via onze contact pagina. Misschien ziet u uw eigen vraag zelfs in dit overzicht terug komen.


V: Hoe kan ik testen of het nu echt werkt?

A: Dat is een leuke vraag. Want hoe weten u en wij dat het echt werkt?

Ook wij hebben uiteraard uitgebreid getest of het wel een verschil uitmaakt. Op verschillende manieren, waaronder testen met meet-apparatuur en experimenten in de praktijk. Is het wel zo goed, zoals wij het wilden hebben?
En bovendien: hoe dat ervaren kan worden?

Met de Air-O was het heel eigenlijk heel makkelijk om te testen: Een glas of kopje waar de Air-O afsluitend op past, met een bodem koffie en dan eraan ruiken. Met of zonder de Air-O op het glas, is qua geur-ervaring een duidelijk verschil.

Met de AirDisc merkt u dat u een hele zachte, frisse luchstroom ervaart, gevrijwaard van geuren. De afgifte van negatieve ionen door de AirDisc is heel veel groter dan de Air-O en dat is merkbaar. Dit is wat ionisatie ook doet: neutraliseren van geurtjes.


V: Tot hoe ver reikt de uitstoot van negatieve ionen?

A: Dat hangt ook af van waar de AirDisc geplaatst wordt. In een ruimte met stilstaande lucht, kan de emissie van de negatieve ionen, meerdere meters halen. De concentratie neemt natuurlijk wel af met het toenemen van de afstand.

In de praktijk houden wij de specificaties aan, de AirDisc kan tot een volume van maar liefst 7,3 kubieke meter per uur  filteren, deze is geschikt voor ruimten van 3 tot 6 vierkante meter, of een volume van 3-10 kubieke meter.


V: Hoe lang biedt de AirDisc bescherming?

A: De AirDisc maakt gebruik van voeding via USB, bijvoorbeeld een oplader, een PC etc. Dus zolang de AirDisc aan de USB voeding gekoppeld is,  beschermt deze. Om de AirDisc vrij van een oplader of PC te gebruiken, kan er gekozen worden voor een z.g. Powerbank. Dan kan de AirDisc gebruikt worden totdat de Powerbank leeg is. In de praktijk geeft bijvoorbeeld een Powerbank van 1800 mAh een werkingsduur van meer dan 3 uur, dus ruwweg 600 mAh per uur gebruik.


V: Wat voor een voeding heeft de AirDisc nodig ? 

A: Er wordt een USB-kabel meegeleverd, die u in een USB-poort van bijvoorbeeld een computer, smartphone-lader of een powerbank kunt koppelen. De AirDisc is actief als de blauwe LED oplicht of knippert.


V: Hoe zet ik de AirDisc aan of uit?

A:  Als u de AirDisc aan een USB-poort koppelt, zal deze op de gemiddelde snelheid gaan werken. Met de tiptoets aan/uit knop regelt u de snelheid van de AirDisc. 

De LED’s naast de aan/uit en keuze- tiptoets-schakelaar geven de indicatie van de ingeschakelde snelheid.

 • Blauw en rood: normale snelheid.
 • Blauw: laagste snelheid.
 • Blauw knipperend: hoogste snelheid.
 • Rood: uitgeschakeld, wel voorzien van voeding via de USB-poort

V: hoe weet ik zeker dat de AirDisc werkt?

A: Als de AirDisc is ingeschakeld, zal er een blauwe LED oplichten of knipperen, afhankelijk van de ingestelde snelheid. Ook zult u een zacht geluid horen, het geluid verandert mee met de gekozen snelheid. 


V: Hoe vervang ik het HEPA filter ? 

A: Schakel de AirDisc uit en haal de deksel van de AirDisc, hieronder bevind zich het HEPA Filter. Licht het HEPA filter op door aan de lus van het HEPA filter te trekken, nu is het HEPA filter verwijderd. Het HEPA filter kunt u weggooien bij het restafval. 

Haal het nieuwe HEPA filter uit de verpakking. Houdt deze vast aan de zijkanten van het HEPA filter, plaats deze in het vak en druk hem voorzichtig aan de zijkanten aan. Plaatst de deksel weer terug op de AirDisc.  

Let op : Om vervuiling te voorkomen, moet u proberen het filtermateriaal van het HEPA filter niet met uw handen aan te raken. De richtlijnen in deze zijn niet anders dan bij het gebruik van bijvoorbeeld een mondkapje. 


V: Wanneer vervang ik het HEPA filter? 

A: Vervang het HEPA filter als deze zichtbaar vuil is, of als er sporen aan de binnenkant van het HEPA filter zichtbaar zijn. 


V: Waar koop ik nieuwe HEPA filters ? 

A: Wij verkopen naast de AirDisc ook de bijbehorende passende HEPA filters. Deze verkopen wij in bundels van 2 stuks deze kunt u bestellen via onze bestelpagina.


V: Is de AirDisc waterdicht? 

A: Nee, de AirDisc is niet waterdicht en vocht is slecht voor de werking van het filter. Bij Waterschade is er  dan ook geen sprake van garantie. In de handleiding staan dan ook de nodige aanwijzingen. Wees voorzichtig met schoonmaken/afnemen. Wij raden u aan om de AirDisc te reinigen met met een zachte, iets vochtige doek.  


V: Kunt u mij garanderen dat ik met AirDisc niet ziek zal worden?

A: Dat is natuurlijk een onmogelijke garantie om te kunnen geven. In het normale en bedoelde gebruik, kan ionisatie het risico van virus-overdracht door de lucht van aerosolen en virus-deeltjes beperken. Geheel uitsluiten van het risico is, ook wetenschappelijk gezien, onmogelijk. Bijvoorbeeld als u te dicht bij elkaar komt.


V: Wat is de levensduur van de AirDisc?

A: Volgens opgave en duurtesten zou de AirDisc een levensduur van meer dan 20.000 uur gebruik moeten hebben.

N.B.: als de AirDisc 'op' is en wilt weggooien, kunt u het beste deze voor recycling aanbieden via de daarvoor geëigende kanalen.


V: Hoe zit het met de garantie?

A: Volgens de EU-richtlijnen, heeft de consument recht op 2 jaar garantie. Dit volgen wij uiteraard. Hier zijn wel normale en logische beperkingen aan gesteld, zie hiervoor ook de handleiding en de algemene voorwaarden.
Hoe een garantieclaim in te dienen, staat vermeld in de algemene voorwaarden.


V: Wat is van garantie uitgesloten?

A: Een niet limitatieve lijst is o.a.:

 • Openen van het product.
 • Al dan niet moedwillige beschadiging en/of breuk.
 • Waterschade.
 • Onoordeelkundig gebruik en bijvoorbeeld in strijd met de aanwijzingen in de handleiding.
 • Gebruik zonder filter.
 • Gebruik buiten de toepassing van waar de producten voor bedoeld  zijn, zoals bijvoorbeeld omschreven in de handleiding.
 • etc.