Vragen en antwoorden voor de AirBreezz

De veelgestelde vragen, ofwel de "Frequently Asked Questions". Hiermee hopen wij u een antwoord te geven op alle vragen die u mogelijk heeft. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op via onze contact pagina. Misschien ziet u uw eigen vraag zelfs in dit overzicht terug komen.


V: Hoe kan ik testen of het nu echt werkt?

A: Dat is een leuke vraag. Want hoe weten u en wij dat het echt werkt?

Ook wij hebben uiteraard uitgebreid getest of het wel een verschil uitmaakt. Op verschillende manieren, waaronder testen met meet-apparatuur en experimenten in de praktijk. Is het wel zo goed, zoals wij het wilden hebben?
En bovendien: hoe dat ervaren kan worden?

Met de Air-O was het heel eigenlijk heel makkelijk om te testen: Een glas of kopje waar de Air-O afsluitend op past, met een bodem koffie en dan eraan ruiken. Met of zonder de Air-O op het glas, is qua geur-ervaring een duidelijk verschil.

Met de AirBreezz merkt u dat u een hele zachte, frisse luchstroom ervaart, gevrijwaard van geuren. De afgifte van negatieve ionen door de AirBreezz is veel groter dan de Air-O of de AirDisc en dat is merkbaar. Dit is wat ionisatie ook doet: neutraliseren van geurtjes.


V: Tot hoe ver reikt de uitstoot van negatieve ionen?

A: Dat hangt ook af van waar de AirBreezz geplaatst wordt. In een ruimte met stilstaande lucht, kan de emissie van de negatieve ionen, meerdere meters halen. De concentratie neemt natuurlijk wel af met het toenemen van de afstand.

In de praktijk houden wij de specificaties aan, de AirBreezz kan tot een volume van maar liefst 150 kubieke meter per uur  filteren, deze is geschikt voor ruimten van 10 tot 25 vierkante meter, of een volume van zo'n 60 kubieke meter.


V: Hoe lang biedt de AirBreezz bescherming?

A: De AirDisc maakt gebruik van een 230V/12V adapter voor de voeding, dus zolang er netspanning aanwezig is en de AirBreezz is ingeschakeld, werkt dit.


V: Wat voor een voeding heeft de AirBreezz nodig ? 

A: Er wordt een 230V/12V adapter meegeleverd. Zolang de netspanning aanwezig is, werkt het.


V: Hoe zet ik de AirBreezz aan of uit?

A:  Via de "Power" knop op de basis van de AirBreezz.


V: hoe weet ik zeker dat de AirDisc werkt?

A: Als de AirBreezz is ingeschakeld, zullen er groene LED's oplichten, achter de knoppen. Ook zullen dan de ventilatoren draaien.


V: Hoe vervang ik het HEPA filter ? 

A: Zie hiervoor de handleiding.

Tip : Om vervuiling te voorkomen, moet u proberen het filtermateriaal van het HEPA filter niet met uw handen aan te raken. De richtlijnen in deze zijn niet anders dan bij het gebruik van bijvoorbeeld een mondkapje. 


V: Wanneer vervang ik het HEPA filter? 

A: Vervang het HEPA filter als deze zichtbaar vuil is, of als er sporen aan de binnenkant van het HEPA filter zichtbaar zijn. 


V: Waar koop ik nieuwe HEPA filters ? 

A: Wij verkopen naast de AirBreezz ook de bijbehorende passende HEPA filters. Deze kunt u bestellen via onze bestelpagina.


V: Is de AirBreezz waterdicht? 

A: Nee, de AirBreezzz is niet waterdicht en vocht is slecht voor de werking van het apparaat en het filter. Bij Waterschade is er  dan ook geen sprake van garantie. In de handleiding staan dan ook de nodige aanwijzingen. Wees voorzichtig met schoonmaken/afnemen. Wij raden u aan om de AirBreezz te reinigen met met een zachte, iets vochtige doek.  


V: Kunt u mij garanderen dat ik met AirBreezz niet ziek zal worden?

A: Dat is natuurlijk een onmogelijke garantie om te kunnen geven. In het normale en bedoelde gebruik, kan ionisatie het risico van virus-overdracht door de lucht van aerosolen en virus-deeltjes beperken. Geheel uitsluiten van het risico is, ook wetenschappelijk gezien, onmogelijk. Bijvoorbeeld als u te dicht bij elkaar komt.


V: Wat is de levensduur van de AirBreezz?

A: Volgens opgave en duurtesten zou de AirBreezz een levensduur van meer dan 40.000 uur gebruik moeten hebben.

N.B.: als de AirBreezz 'op' is en wilt weggooien, kunt u het beste deze voor recycling aanbieden via de daarvoor geëigende kanalen.


V: Hoe zit het met de garantie?

A: Volgens de EU-richtlijnen, heeft de consument recht op 2 jaar garantie. Dit volgen wij uiteraard. Hier zijn wel normale en logische beperkingen aan gesteld, zie hiervoor ook de handleiding en de algemene voorwaarden.
Hoe een garantieclaim in te dienen, staat vermeld in de algemene voorwaarden.


V: Wat is van garantie uitgesloten?

A: Een niet limitatieve lijst is o.a.:

  • Openen van het product.
  • Al dan niet moedwillige beschadiging en/of breuk.
  • Waterschade.
  • Onoordeelkundig gebruik en bijvoorbeeld in strijd met de aanwijzingen in de handleiding.
  • Gebruik zonder filter.
  • Gebruik buiten de toepassing van waar de producten voor bedoeld  zijn, zoals bijvoorbeeld omschreven in de handleiding.
  • etc.